Travel

سفر به هالونگ بی ویتنام

مناظر چشمگیر خلیج Halong Bay در ویتنام هیچ غریبی برای لیستهای «بالاترین مکانها یا مکانها و همچنین بهترین مکانها در آسیا» نیست که در بسیاری از وبلاگهای سفر غرق شده است. یک نگاهی به تصاویر این سازه های سنگین سنگین که در وسط دریا می افتد و من می دانستم که باید مجبور شوم، حتی… Continue reading سفر به هالونگ بی ویتنام

Advertisements