Travel

این غذاها رو در سفر به ویتنام امتحان کنید

سفر به ویتنام به معنی غرق شدن در فرهنگ این کشور است و یکی از بهترین راه های این کار این است که به طور مستقیم به غذاهای محلی و معتبر غواص شوید غذای ویتنامی به عنوان مناظر و مردم رنگارنگ است، با طعم و سبک متنوع در هر ظرف بسته به منطقه آن. مواد… Continue reading این غذاها رو در سفر به ویتنام امتحان کنید

Advertisements