Travel

راهنمای سفر کارشناسی شده برای تور شمال ویتنام

آیا می دانستید ویتنام شگفت آور 1650 کیلومتر طول دارد؟ این فاصله حماسی به این معنی است که بیشتر مسافران با تعطیلات 2 هفته ای باید با دقت به جایی که می خواهند بازدید کنند و چگونه آنها می خواهند اطراف را انتخاب کنند. در حالی که وسوسه است همه را ببیند، بازدید از مقصد… Continue reading راهنمای سفر کارشناسی شده برای تور شمال ویتنام

Advertisements